מבנים שנחשפו ממערב לעיר, בתחום השכונה השומרונית דהיום