‭.1‬ כתובת בכתב עברי עתיק. בשורה השניה כתוב: ''יהוה' ‭.2‬ כתובת ארמית: יזי הקר[ב] הגלאי - רמז להקרבת הקרבן ‭.3‬ כתובת שומרונית מימי הביניים,ובה טקסט הלקוח מפיוט שומרוני