קיר המתחם של הפנסיה הביזאנטית החוסם את השער הצפוני