תכנית המתחם המקודש בפסגת ההר - עיקר המתחם המקודש היה במקום בו נמצאת הכנסיה הביזאנטית, שהמשיכה את קדושת המקום