למעלה; החפירות על הר גריזים: בית מידות ברובע הצפוני והר עיבל ברקע