‭.35‬ תכנית הפינה הדרום-מערבית של המצודה. שים לב לפשפש ולמקום בית קורת הבריח. ‭.36‬ מטבע של קונ0טנטינו0 בי ‭,(361-337)‬ עסור דיאו־מה ולובש שריון.