‭.34‬ הכתובת הרומית בעת גילויה. בין מגליה נראה דולק ממזוזת הפתח, שמעל משקופה היתה הכתובת קבועה (צילם ש. תגר‭.<‬