‭.30‬ כתובת ערבית על עצם שיכמה של גמל, שנמצאה במבנה מהתקופה הערבית הקדומה.