‭.27‬ מפה וחתך של מערכת בארות-שרשרת ביטבתה (מתוך מ. אבן ארי ואחרים, הנגב, ‭.(1971‬