‭.25‬ אחד מן החדרים המזרחיים בהם אפשר להבחין בשלבי בנייה אחדים: משני צידי המספר נראים קירות הלבנים של השלב הראשון, שגולחו עם בניית השלב השני. משלב שני זה, שבו הורחבו החדרים, נראים קיר אחד (עליו הדליים) ואומנה. ממנה יוצא קיר דק השייך, כמו הטבון העגול (שבפינה משמאל‭,(‬ לשלב השלישי.