‭.24‬ חדרי הפינה הררום-מערבית של המבנה הערבי. נראים שרידי ה0ירו על הקירות והרצפה וכן קווי הלבנים בקירות.