‭pVn .23‬ ממרתף החימום (היפוקאוסט) של בית המרחץ. רצפת החדרים החמים נשענה על העמודונים, שביניהם עבר האוויר החם (והעשן) מחדר ההסקה בכוח השאיבה של הארובות.