‭.20‬ שני צידי מטבע מימי קונםטנטינוס ‭337-308)‬ לסה"נ‭.(‬ מימין - םמלה של רומא: הזאבה מניקה את התאומים רמוס ורמולוס; משמאל - דיוקנה של רומא הובשת קסדה