‭.19‬ שרוזור של קסטלום בעל ארבעה מגדלי פינה (לפי שחזור מצודת תמרה של ד. חן, מתוך מ. גיחון, ארץ-ישראל ‭,19‬ תשמ"ז‭.(‬ במצודת יטבתה אין כנראה בריכה במרכז.