‭.17‬ קטע מהמפה הרומית ה7ןרויה "טבלת ‭."פויטינגר‬ מימין מצויר ים המלח וקטע של הירדן. משמאל נראות זרועות הנילוס בדלתה של מצרים, הנכנסות אל הרצועה האפורה המייצגת את הים התיכון. בין ים המלח להר סיני ומעל לרצועה המסמנת את ים סוף מצויים הנגב ואדום. לאורכם מסומנות שתי דרכים: האחת יוצאת מירושלים ועוברת דרך חלוצה, עבדת, ליסה (לוץ‭,(‬ גיפסאריה‭,(?)‬ ר‭,<‬סה‭<?)‬ אד-דיאנם, אילה (אילת‭.(‬ אר-דיאנם מזוהה כאמור עם ע'צ'יאן, והמבנה המסומן במפה מסמל מקדש. הדרך לאורך אדום, העוברת בפטרה, מסמנת כיורדת לאד-די