‭.16‬ ציור של שתי קערות "מדייניות" (ר' איור ‭.(32‬