‭.15‬ חדרי סוגרים, ובהם תאים בנו" אב‭,[‬ במצודה מתקופת הברזל.