‭.14‬ הגבעה שע7יה נבנתה המצודה מראשית תקופת הברזל, מבס מקיבוץ •‭.n»1 11 HJIJU‬