‭.11‬ מבנים מדורגים על המדרון באתר מתקופת הברונזה.