‭.10‬ הבקעה הקטנה, הסגורה מצפון וממזרח, בה נמצא האתר מתקופת הברונזה.