‭.9‬ שטרו המחנה, כפי שהוא נראה כיום (ר' איור קודם‭.(‬