‭ran .7‬ הנווה והאתרים (לפי פרנק‭- Rund bauten .(‬ "מבנים עגולים" - הפוגארות. ‭- Ilugel‬ תלולית. ‭- Kastel‬ המצודה הרומית. מס י ‭- 1‬ בור-האם הדרומי (מס' 15 בסיור שלהלן‭.(‬ מ‭- 11 '0‬ בור-האם הגדול (מסי 1 בסיור‭.(‬