‭.1‬ עין ע'צ'יאן בשנת 1883 (הדפס מספרו של ‭,Hull‬ שנעשה לפי צילום‭.(‬