הקדמה

חוברת זו רואה אור בימים שאינם כתקונם , ימי המתח והחרדה והשיבושים בכל מערכות החיים פגעו גם בנו קשות , והתכניות הדורשות ימי רגיעה ושיתוף פעולה עם גורמים רבים , יצטרכו להמתין לימים טובים יותר . אנו מקווים שעם החזרת החיים למסלולם , נוכל להמשיך בתנופה בה התחלנו . במרכז חוברת זו עומד מאמרו רב האיכות והכמות של ד"ר זאב משל על נווה יוטבתה . זהו מחקר מקיף ורב תחומי הסוקר לראשונה באופן שיטתי אזור בלתי ידוע זה , על עיקרי היבטיו . העבודה מלווה במפות , שרטוטים ואיורים רבים , תאור מקיף של האתרים ומסלולי סיור , וזאת , כדי לקרב לנושא גם את המתעניין שאיננו איש המקצוע . ד"ר יצחק מגן סוקר את תגליתו המהפכנית של עיר המקדש השומרונית על הר גריזים . פרופי נילי ליפשיץ וד"ר גדעון ביגר חושפים טפח מבית שאן , מהיבט שלא זכה ער עתה להתייחסות . זהו חלק ממחקר רב היקף המתייחס גם למקומות אחרים בארץ . פרופ' שמואל אביצור סוקר הפעם את גינות אשקלון ומגדל , מהיבטים בלתי מוכרים . עניין רב ימצאו הקוראים במאמרו של פרופ' זאב וילנאי ז"ל , על שמות מקראיים של ישובים בארה"ב , שאינו נעדר היבטים אקטואליים . המאמר , שנמצא בעזבונו של המנ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל