נווה יטבתה, נופיו ואתריו הר גריזים חושף צפונותיו מורשת אשקלון שבעים שנה לגדוד העבודה

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 78 שנה שלוש עשרה פברואר / 1991 אדר תשנ"א הוצאת ספרים אריאל , ירושלים משתתפים בחוברת זו : ריר זאב משל החוג לארכיאולוגיה והמכון לשמירת טבע , אוניברסיטת תל אביב ר"ר יצחק מגן קמ"ט ארכיאולוגיה , יהודה ושומרון טרוט' נילי ליטשיץ  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל