היכל אפרודיטה שבנה הז־ריאנוס במאה השניה בגולגותה. מתוך: אסלם ירושלים של דן בהס