חומת העיר העתיקה מצפון (מב0 מאזור מוזיאון רוקפלר בערך)