יהודה כביש (מימין) ומשה דיין (משמאל) באזור המסחרי הישן במלחמת השחרור, לא הרחק מהמקום בו נתגלו האלבומים