ראעד הרבה לצלם מלאכות ועבודות מסורתיות. מימין: פועלי צדף בבית לחם. משמאל: תעשיית כדים גדול"ם באחד הכפרים ביהודה