למעלה: מצעד הצבא הבריטי ברחוב יפו, בעת כיבוש ירושלים בדצמבר ‭.1917‬ מהתצלומים המפורסמים ביותר של ראעד