הישובים הדרוזים העיקריים בכרמל ישוב דרוזי קיים 0 ישוב דרוזי מיושב על-ידי אהרים ‭-..‬ ישוב דרוזי הרוס