ח'לוות אל-איידה בחרמון, המקום המקודש ביותר לדרוזים. מימין: מראה הבניין מבחוץ. משמאל: מראה פנים הבניין