לקורות התיישבות הדרוזים בכרמל

תמיר יעקובוביץ הכת הדרוזית התגבשה לראשונה במאה 11-ה סביב דמותו של הח'ליף הפאטימי אל חאכם , שחסידיו ראו בו התגלמות אלוהית . ראשוני הדת התלכדו בוואדי א-תים שלמרגלות החרמון , המהווה משום כך עד היום את אחד המקומות המקודשים ביותר לדת הדרוזית . בשל סמיכותו של הגליל למולדתם , היו בו ודאי ריכוזים דרוזים בודדים כבר מתקופות קדומות , אך עדויות של ממש אינן קודמות למאה . 13-ה ברם , רוב הכפרים נוסדו בתקופה מאוחרת יותר , כנראה בעקבות גלי הגירה מצפון סוריה ומלבנון לחוראן ולארץ-ישראל במאה 17-ה או בראשית המאה . 18-ה בני הדת הדרוזית מרוכזים כיום בעיקר בשלוש מדינות : סוריה , לבנון וישראל . בסוריה חיים 27-כ אלף דרוזים , המתגוררים ברובם בחוראן ( הר הדרוזים ) ומיעוטם באזור דמשק . בלבנון 200-כ אלף דרוזים , החיים ברובם המכריע באזור השוף ודרום הר הלבנון , ובאזור ואדי א-תים . הישוב הדרוזי בארץ היה תמיד בעל חשיבות משנית , בהשוואה למרכזי הדרוזים בלבנון ובהר הדרוזים בחוראן , משם באו המנהיגים והמשפחות החשובות . בישראל 50-כ אלף דרוזים , החיים בצפון הארץ 18-ב כפרים . 16 מהם נמצאים בגליל ושניים בכרמל ; כפרי הדרוזים בכר...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל