פארק הכרמל

דן בר-עוז לכרמל ייחוד גיאוגרפי המחייב לשמרו כנכס לאומי : רכס הכרמל , המתנשא לגובה 546 , 'מ מופרד על-ידי מתלול העתקים בצפון-מזרח ובמזרח ומצוקי גידוד במערב . בשל קרבתו לים הוא נהנה מאקלים ימי הררי עם ממוצע משקעים של 750 מ"מ לשנה ולילות טל רבים . הטמפרטורות הנמוכות והלחות הגבוהה יחסית משפיעים על תהליכי הבליה ועל עושר הצמחיה בהר . הצורות הרכות והמעוגלות של סלעי הקירטון והחוואר בכרמל יוצרות ניגודי נוף מעניינים , לעומת הצורות החדות והטרשיות של סלעי הגיר והדולומיט . עמקי הנחלים היורדים מזרחה תלולים ועמוקים וקירותיהם זקופים , ואילו הנחלים היורדים מערבה משנים צורתם כתוצאה משינוי שכבות הסלע ; מהם שמתחתרים ומהם שמתרחבים ומתפתלים . הכיסוי הצמחי משתנה עם הגובה : מחברת החרוב ואלת המסטיק , ועד לחברת האלון ( וצמחים האופייניים לחבלים צפוניים . ( חברת אורן ירושלים מופיעה בדרך כלל על שכבות הסלע הקירטוניות ומתמשכת לאורך קו הרכס . צמחיית הכרמל משתנה עם עונות השנה . מול עצים מוריקי-עד ( אלון מצוי ואורן ) מצויים שיחים ועצים אחרים העומדים בשלכת ומתכסים בפריחה בחודשי החורף הראשונים ובאביב . הכרמל עשיר בפרחים ו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל