השריפה ביערות הכרמל; נסיונות כיבוי באמצעות הליקופטרים