שמות רחובותיה של תל־אביב

א . ז . בן-ישי הדברים המובאים בזאת הם חלקים מתוך המונוגרפיה רבת החשיבות של א . ז , בן-ישי "תל-אביב , "ורחובותיה שהתפרסמה ב"ידיעות עירית תל-אביב-יפו" 1952 - ( שנה , i-1 Train , 11 עמי 17 ואילך . ( הסופר א . ז בן-ישי נתמנה , לפי המלצתו של המשורר ח . נ . ביאליק , בתחילת שנות השלושים , לשמש מזכיר כבוד לוועדת השמות של תל-אביב . הוא שימש ביזפקיד זה 35-כ שנים . עם פרישתי מונה לחבר בוועדת השמות ועד סוף ימיו שימש יועץ לראשי העיר בנושא זה בשמות שבחר לרחובות תל-אביב , נתן הסופר רב הפעלים בן-ישי , ביטוי נאמן לתרבות ישראל , תולדותיה ומורשתה . בחירת השמות שהציע , נעשתה לפי העקרונות המותווים במאמר זה . השמות שהציע בן-ישי לרחובות תל-אביב-יפו , בעשרות שנות פעולתו , אומצו על-ידי ועדת השמות ואושרו על-ידי מועצת העיר . כמו כן חיבר בן-ישי את התקנות למתן שמות לרחובות , שהתקינה מועצת העיר אנו מביאים בזאת חלק ממכמני המידע שהשאיר בן-ישי בכתובים בנושא השמות . דבריו שימשו ומשמשים עד היום מקור בלתי נדלה ללימוד ומחקר לכל העוסקים בתולדות העיר העברית הראשונה . תודתנו נתונה לבתו , שולמית בן-ישי-הראל , על הרשות לפרסם א...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל