הבית הראשון על עמודים בתל־אביב

חלק ניכר מבתי-המגורים בתל-אביב של היום בנויים על עמודים . צורת בנייה זו שייכת לחידושים שהוכנסו לתל-אביב ( ולארץ-ישראל בכלל ) בתחילת שנות . 30-ה בשדרות רוטשילד - 84 פינת רח' מאז"ה עומד בית מגורים הבנוי בחלקו על עמודים , מבנה זה הוא הראשון מסוג זה שנבנה בתל-אביב , ומהווה סימן דרך בבנייתה של העיר המודרנית . הבית נבנה עבור ש . אנגל על-ידי האדריכל זאב רכטר , שהביא ארצה את אסכולת הבנייה הצרפתית החדשה , שהושפעה מקורבואזיה . תפיסתו האדריכלית של רכטר נשענה על עקרון יצירת חללים פנימיים וחיצוניים . רכטר חלם ש " כל בתי העיר יעמדו על עמודים , למטה ישתרעו כרי דשא . לא יהיו גדרות בין הבתים והעיר כולה תעלה מן . "הירוק כאשר פנה מר אנגל לרכטר וביקש ממנו בראשית שנת 1933 לתכנן בית דירות עבורו ניתנה לזאב רכטר האפשרות להגשים את חזונו . בתכנון הבית הושם דגש רב על עיצוב גושי הבניין השונים , הפתחים והמרפסות , מתוך שאיפה לתאום המראה החיצוני עם פנימו של הבניין . בתנאי הפרצלציה העירונית הצפופה של אותם הימים , ראשית הבנייה הגדולה של תקופת העליה החמישית , נתן תכנון הבית פתרון אדריכלי ליצירת חלל חוץ פנימי לבית . רכט...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל