סגנון הבאוהאוז שהתפתח בתל-אביב בשנות ‭,30-ה‬ בעקבות העליה ההמונית מגרמניה