מוצא לאחר פרעות ‭;0"תרפ‬ ההרס שנגרם לבתים (צילום ‭<1929-מ‬