בית החרושת לרעפים ולבנים במוצא (צילום מסוף שנוח העשרים)