למעלה: תושבי מוצא על רקע החיאן שבנה ילין במוצא ‭1871-ב‬ (צילום ‭(1898-מ‬