ההתיישבות היהודית במוצא בשנים 1929-1860

רונית קרק מבוא רכישת קרקעות הכפר קולוניא על-ידי יהודים בשנות השישים של המאה הקודמת קשורה לראשית היציאה מחוץ לחומות העיר העתיקה . תהליך זה לווה בבניית שכונות חדשות , ובנסיונות לפיתוח חקלאות בסביבות ירושלים לשם גאולת קרקע ופרודוקטיביזציה של הישוב הישן . יוזמה זו של אנשים בודדים מבני ירושלים איפשרה להקים מושבה חקלאית יהודית במוצא בשנת . 1894 המושבה התקיימה בתנאים חלוציים תוך פיתוח ענפי חקלאות , תעשיה ונופש . המאמר עוסק בשני השלבים הראשונים בתולדות מוצא העברית . תחילתו ברכישות הראשונות בשנת 1860 וסיומו במפנה שחל ביחסי הדו-קיום של הישוב עם ערביי הסביבה במאורעות . 1929 ראשיתה של מוצא בשנת תר '' כ ( 1860 ) החליט דוד ילין להגשים את "תקוותו הנושנה" ולרכוש לו מגרש או שדה מחוץ לעיר . משראה את אדמת הכפר הערבי קולוניא התפעל מיתרונותיה והחליט להשקיע את כספו ברכישתה . הוא צירף אליו לצורך זה את שאול יהודה , שהיה קרוב משפחתו . "בבואנו בפעם הראשונה אל המקום הזה , בשאפנו את האוויר הזך ובהריחנו את ריח הפרחים הנעים ובשתותנו מן המים הקלים והמתוקים , אשר כל אלה לא יראו ולא ימצאו בירושלים ובכל סביבותיה , התפע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל