הכנסיה הארמנית ע"ש כ"פא לזכר הקורבנות הארמנים במלחמת העולם הראשונה