המרפסת שעל בניין קבר דוד, ממנו נהגו התיירים לצפות לעבר העיר העתיקה עד 1967