חומות ירושלים והר מק הדפס מאת זואלרט ‭.(1586)‬ מהתמונות הראשונות המראות את הר ציון מחוץ לחומות סולימאן