תולדות הר ציון מראשית התקופה הממלוכית ועד ימינו

רמי יזרעאל התקופה הממלוכית 1517-1260 השכונה היהודית בהר ציון 1267-מ ועד לשנת 1400 בראשית השלטון הממלוכי ( 1260 ) היה הר ציון מכוסה בעיי חורבות של הכנסיות והמנזרים שנתקיימו בתקופה הצלבנית וחרבו על-ידי המוסלמים בפרט לאחר מעשי ההרס של החוו'ארזמים . בראשית התקופה הממלוכית , היה הר ציון בלתי מיושב , שכן אלפיים תושבי העיר שנמנו במכתבו של הרמב '' ן משנת , 1267 העדיפו בוודאי להצטופף מטעמי בטחון בתוך העיר , בעוד שהר ציון היה מחוץ לחומות ההרוסות למחצה , מאז שנת . 1219 בספטמבר 1267 הגיע הרמב " ן לירושלים ומצא בה קומץ יהודים ללא בית כנסת . בשבועות המעטים ששהה בעיר , עודד אותם לתפוס מבנה נטוש "בנוי מעמודי שיש וכיפה יפה" ולהופכו לבית כנסת . סמוך למבנה זה עתידה היתה להתפתח שכונת היהודים . ממכתבו של הרמב '' ן , אין בידינו איתור מדויק של בית הכנסת או השכונה הנזכרים . אשתורי הפרחי מזכיר את ההר בשנים 1335-1315 ובין היתר הוא מציין : " ויט לו אוהל שהרי שהוא האוהל הוא בציון והנך רואה כי עוד היום האוהל הזה עומד קיים בתחילת הוויתו והוא בכפה וכנגד הר המוריה לדרום והכל קוריו לי היכל דוד ולפניו לצפונו מערבו רחוב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל