"הפסלים המואביים" של מוזס שפירא, מתוך "בת ירושלים הקטנה‭1975 ,"‬