"ססל הזוג" בטיילת האס, מעשה ידי הפסל האנגלי צ'דוויק