ירושלים וארץ־ישראל מאמרים ומחקרים בידיעת הארץ

אריאל כתב עת לידיעת ארץ-ישרא 7 70-68 טבת / 7 ש /" ? בואר 1990 אריאל כתב עת לידיעת ארץ-ישראל שנה ארות-עשרה / חוברת 70-68 ינואר / 1990 טבת תש"ן 1990 © כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מספר זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור . ירושלים וארץ ישראל מאמרים ומחקרים בידיעת הארץ ערכו : אלי שילר וגדעון ביגר  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל