דף מתון הרצאתו חראשונח של וילנאי על עןי חחרוב. חחרצאח גיתנח בחיפח במועדון "אגודת המשוטטים" ‭1»17-נ‬ (נמצא בעובונו‭.(‬